2 týždne strávili naši žiaci zo Strednej odbornej školy strojníckej vSkalici v mesta Herzogenaurach v rámci programu Erasmus+.

Okrem toho, že komunikovali v anglickom jazyku, usilovne pracovali a získavali nové zručnosti.  

Každý dualista sa vzdelával pod vedení svojho „inštruktora“, ktorým bol VŠ študent dualista z Nemecka, a to v oblasti pneumatiky, elektropneumatiky a neskôr aj samostatne programovali CNC frézky v programe Mill Turn Si.   

Dualisti získali toľko nových skúseností a zážitkov, že sa všetky ani nezmestia do tohto príspevku. A to nás naozaj teší!  

Pretože duálne vzdelávanie je práve o prepojení teórie s praxou, skúšaní a objavovaní nových vecí, ktoré podporia rozvoj mladých talentov.  

Foto: Stredná odborná škola strojnícka Skalica