V decembri 2023 sme získali Cenu odborného vzdelávania, ktorú nám udelila Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komoru.

Ako víťaz kategórie „Úspešný príbeh“ sme boli ocenení za dlhoročné duálne vzdelávanie, ktoré prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie žiakov a odbornej prípravy orientovanej na prax.

Každý rok sa v našich školiacich centrách pripravujú na budúcnosť stovky žiakov. Študujú v profesiách, ktoré sú a budú žiadané. Zdokonaľujú sa v mechatronike, elektromobilite, rozvíjajú si odborné, digitálne aj prezentačné zručnosti, prácu v tíme aj schopnosť konverzácie v cudzom jazyku.

Viac sa dočítate tu: https://www.schaeffler.sk/sk/news_media/press_releases/press_releases_detail.jsp?id=87959426