Najčastejšie otázky žiakov

VÝHODY ŠTÚDIA

Kto sa môže prihlásiť na duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je vhodné pre všetkých deviatakov, ktorí sa rozhodujú o výbere strednej školy. Je ideálne, ak máš záujem o techniku, tímového ducha a chuť učiť sa stále niečo nové. Ale rád/rada veci analyzuješ, skúšaš ako fungujú a zaujímaš sa o novinky vo svete okolo nás.

Prečo by som si mal/a vybrať duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie Schaeffler je moderný systém technického vzdelávania po vzore Rakúska či Nemecka. Ponúka najmodernejšie vyučovacie metódy vrátane výučby vo virtuálnom prostredí či digitálne vzdelávanie so špičkovými odborníkmi z praxe. Budeš pracovať s virtuálnou a rozšírenou realitou, robotmi či 3D tlačiarňami.

Čo ešte získam vďaka duálnemu vzdelávaniu?

Okrem maturitného vysvedčenia dostaneš aj výučný list, Schaeffler certifikát o odbornom vzdelávaní a v odboroch mechatronik alebo elektrotechnik môžeš získať aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre špecializáciu podľa §21 Elektrotechnik. 

Nadobudneš kvalifikáciu a prax priamo vo firme a zažiješ výučbu nových technológií v reálnych podmienkach. Každý, kto sa počas štúdia osvedčí, automaticky dostane pracovnú ponuku, ktorej súčasťou je aj nárok na 13. a 14. plat hneď od nástupu do zamestnania. Zaujímavé sú tiež vyššie nástupné platobné podmienky, mesačná výplata a finančné aj nefinančné benefity už počas štúdia.

Aké finančné a nefinančné benefity ponúkate?

Finančné benefity zahŕňajú štipendium, mimoriadne štipendium, odmenu za produktívnu prácu či  príspevok na stravu. Ak si šikovný/á, môžeš mesačne získať až 100 eur – automaticky máš nárok na základné mesačné štipendium vo výške 70 eur, ku ktorému ešte môžeš získať ďalší bonus za iniciatívu a aktivitu vo výške 10 – 30 eur. Dvakrát do roka máš šancu za určitých podmienok získať aj špeciálnu odmenu vo výške 50, 70 alebo 100 eur.  

Príspevok na internát, dopravu, vzdelávanie v cudzích jazykoch hradíme my, každý rok dostaneš aj nové pracovné oblečenie, obuv a študijné materiály, čím ušetríš kopec nákladov.  

Nefinančné benefity sú napríklad darčekové balíčky (vstupný balíček, vianočný balíček, balíček pre najlepších žiakov, „rozlúčkový“ balíček na konci štúdia) ale aj ročné zdravotné prehliadky. Ak to situácia dovolí, organizujeme aj rôzne spoločné výlety alebo športové podujatia. Žiakov duálneho vzdelávania prednostne prijímame aj na brigády počas letných prázdnin.

V čom sa odlišuje školský a duálny systém vzdelávania?

Popri odborných zručnostiach sa naučíš rozvíjať svoje kreatívne nápady, analyzovať procesy aj odprezentovať výsledky svojej práce. Zdokonalíš sa aj v cudzom jazyku a získaš prístup k vzdelávacím online platformám ako ostatní zamestnanci spoločnosti. Inštruktori sa k tebe budú správať ako k budúcemu kolegovi.

PRIEBEH ŠTÚDIA

Aké odbory ponúkate?

Schaeffler Skalica ponúka 2 odbory vzdelávania:

  • Mechatronik  v oblasti industry 4.0 (mechanik mechatronik)
  • Špecialista CNC strojov a liniek (mechanik nastavovač)

Kde a ako prebieha odborná prax?

Počas štúdia si jeden týždeň v škole a druhý máš praktické vyučovanie v priestoroch firemného školiaceho centra v Schaeffleri. Tu si vyskúšaš prácu s novými strojmi a technológiami, virtuálnou a rozšírenou realitou či prácu s 3D tlačiarňami a robotmi. Veľmi obľúbená je simulácia výroby s využitím špeciálnych VR okuliarov, čo žiaci prirovnávajú k svojim obľúbeným počítačovým hrám. Pri vyučovaní sa používajú moderné metódy, ako sú e-learningy, live online tréningy, tablety a ďalšie interaktívne pomôcky.

Čo ak by som chcel  pokračovať v štúdiu na vysokú školu?

Áno, môž pokračovať v štúdiu na vysokej škole a spoločnosť Schaefflerťa v tvojom rozhodnutí podporí.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Kde sa budem stravovať?

Stravovať sa budeš v našej závodnej reštaurácii, kde si môžeš vybrať z ponuky piatich menu.

Podporujete aj odborné súťaže a  športovo aktívnych žiakov?

Áno, žiakov, ktorí aktívne športujú, uvoľňujeme na tréningy, či zápasy.Podmienkou je aspoň priemerný prospech v odbornom výcviku.

Môžem si u Vás privyrobiť počas leta?

Áno, žiakov duálneho vzdelávania prednostne prijímame na brigády počas letných prázdnin.

VOĽNOČASOVÉ A INÉ AKTIVITY

A čo školské olympiády a súťaže, aj na tie ma uvoľníte?

Iste, podporujeme účasť žiakov na školských a mimoškolských súťažiach (Zenit, Majstrovstvá Slovenska v CNC programovaní, jazykové olympiády, Hydrogencar a pod), ale súťažia aj v rámci globálnych projektov spoločnosti Schaeffler.

Môžem sa ako žiak duálneho vzdelávania zúčastňovať na spoločenských podujatiach určených pre zamestnancov?

Áno, žiaci duálneho vzdelávania sa môžu zúčastniť spoločenských a športových podujatí rovnako ako naši zamestnanci.

Sú nejaké aktivity určené len pre dualistov?

Určite, ak to situácia dovoľuje, organizujeme koncoročný výlet na utuženie triedneho kolektívu aj športový deň pre žiakov duálneho vzdelávania z partnerských podnikov Svitavy, Lanškroun a Kysuce.

PRIHLASOVANIE A PRIJÍMACIE KONANIE

Ako sa dá prihlásiť na štúdium a dokedy treba poslať prihlášku?

Stačí ak pošleš vyplnenú prihlášku do konca februára 2024. Nájdeš ju na stránke  prihlaska.dualskalica.sk.

Môžem počas štúdia na strednej škole prestúpiť do duálneho vzdelávania?

Počet študentov je obmedzený, preto je najlepšie prihlásiť sa na duálne štúdium čo najskôr, inak ti nevieme garantovať voľné miesto.

Čo nasleduje po výberovom pohovore?

Po absolvovaní výberového pohovoru ti vystavíme potvrdenie o prijatí ( resp. neprijatí)  do duálneho vzdelávania, ktoré je potrebné poslať spolu s prihláškou na vybranú strednú školu. Vprihláške treba vyznač záujem o duálne štúdium.

Ako prebieha výberový pohovor do duálu?

Na prijímacom pohovore si u teba preveríme záujem o techniku a vzťah k novým technológiám.

Na ktorú školu sa mám prihlásiť, ak chcem byť Schaeffler dualistom?

Môžeš sa prihlásiť na Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, www.sosskalica.sk

Kde nájdem viac informácií o duálnom vzdelávaní?

Ďalšie informácie o duálnom vzdelávaní nájdešna www.dualskalica.sk.