S nami to dáš

50% štúdia stráviš vo firme
a 50% v školskej lavici

Baví ťa technika?

Študuj so spoločnosťou Schaeffler
a zabezpeč si budúcnosť už teraz.

Novinky

Podávanie prihlášok
pre školský rok 2024/2025

Ešte váhate, prečo ísť
s nami do duálu?

Naše duálne vzdelávanie získalo ocenenie

Inžinierom v digitálnej výrobe už na strednej? S nami je to možné!

Šikovní dualisti zo Schaeffler Skalica na odbornej stáži v Nemecku

Naši dualisti
na súťaži Zenit

Máme TOP inštruktorov v duále! 

Dualisti pomáhajú
s letnými technickými tábormi

Som Schaeffler dualista

MECHATRONIK V OBLASTI INDUSTRY 4.0

(2679K Mechanik mechatronik)

Moderné vzdelávanie 3. tisícročia s uplatnením v podmienkach robotizovanej budúcnosti

 • Širokospektrálne poznatky z elektroniky, mechaniky, a informatiky
 • Najmodernejšie trendy v automatizácií a robotizácii 
 • Výučba v novovybudovanej špecializovanej učebni
 • Digitálne vzdelávanie 
 • Absolvent so širokou škálou špecializácii

ŠPECIALISTA CNC STROJOV A LINIEK

(2411K Mechanik nastavovač)

Perspektívne vzdelanie v najsilnejšom odvetví priemyslu

 • Komplexné poznatky zo všetkých strojárskych technológií
 • Moderné CNC stroje a ich obsluha a zoradenie 
 • Výučba v novovybudovanom školiacom centre 
 • Výučba vo virtuálnom prostredí 
 • Absolvent vie navrhovať, opracovávať a vyrábať súčiastky

STREDOŠKOLSKÝ „INŽINIER“ V DIGITÁLNEJ VÝROBE

(2381 M Strojárstvo)

Profesionálna príprava v oblasti SMART konštrukcie a technológie a pre vysokoškolské štúdium

 • atraktívny študijný odbor ukončený maturitnou skúškou
 • široko orientovaná báza všeobecného vzdelania v oblasti moderného strojárstva
 • rozvoj digitálnych a technických zručností pre potreby hig-tech priemyslu
 • prax s grafickými programovými systémami
 • profesijná orientácia na vysokoškolské štúdium alebo možnosť zamestnať sa v Schaeffler Skalica
 • zabezpečenie odborného výcviku počas štúdia
 • možnosť pokračovať v spolupráci s podnikom v programoch Spice, Young engineer a pod.
 • benefity duálneho systému vzdelávania

Finančná nezávislosť

Podnikové štipendium vo výške až 100 € mesačne. Odmena za produktívnu prácu.

Akcie a benefity

Štartovací balíček, koncoročný výlet, športový deň Kysuce - Skalica, vianočný darček, atď.

Vzdelávacie aktivity

Pripravili sme si pre teba rôzne špeciálne vzdelávacie a rozvojové aktivity.

Pracovné oblečenie

Každý rok dostaneš aj nové pracovné oblečenie, obuv, študijné materiály. Opäť ti ušetríme náklady.

Kvalifikovaní mentori

Učiť sa a spolupracovať budeš len s našimi špičkovými odborníkmi z praxe.

Pracovná ponuka

Po úspešnom ukončení štúdia ti garantujeme plynulý prechod zo vzdelávania do zamestnania.

Moderný systém vzdelávania

Odborné vzdelávanie ponúka žiakom široké spektrum technických, netechnických, moderných aj tradičných, rozšírených či netypických odborov. Systém duálneho vzdelávania (SDV) spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť. 

Na základe výskumu sa až štyri pätiny rodičov pri výbere strednej školy zaujímajú o istotu atraktívneho zamestnania svojho dieťaťa po skončení štúdia. V tomto ohľade ponúkajú najväčšie záruky práve študijné a učebné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania.

 • Výučba nových technológií v reálnych podmienkach 
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobných procesoch a možnosť kariérneho rastu 
 • Vyššie nástupné platobné podmienky 
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo vo firme 
 • Plynulý prechod do zamestnania 
 • Čerpanie benefitov (finančné, nefinančné) už počas štúdia 
 • Mesačná výplata už počas štúdia

TOP 5 DÔVODOV, PREČO SA STAŤ SCHAEFFLER DUALISTOM

Spoznáte moderné technológie zblízka

Študujete pomocou moderných technológií a zariadení, ako sú virtuálna realita, počítačové simulácie, roboty či 3D tlačiarne.

Máte náskok vďaka praxi

Týždeň školy striedate s týždňom praxe pod vedením kvalifikovaných majstrov s perfektným prístupom. Ľahšie pochopíte odborné predmety a máte tak náskok pred rovesníkmi, ktorým prax chýba.

Zarábate a zbavíte sa prebytočných nákladov

Už počas štúdia získate finančnú nezávislosť vďaka podnikovému štipendiu až do výšky 100 eur mesačne. Cestovné, internát, pracovné oblečenie aj študijné materiály hradí firma a vy tak ušetríte kopec nákladov.

Získate istotu zamestnania

Po skončení duálneho štúdia na vás čaká zaujímavá práca a uplatnenie v odbore. Alebo možnosť štúdia na vysokej škole. Je to len na vás!

Užijete si viac zábavy

Okrem štúdia zažijete aj množstvo zábavy počas športových aktivít, súťaží, výletov alebo počas Erasmus pobytov v európskych závodoch Schaeffler.

Skupina Schaeffler – We pioneer motion

Už viac ako 75 rokov skupina Schaeffler ako celosvetový líder medzi dodávateľmi pre automobilový a ostatný priemysel posúva vpred vynálezy a vývoj v oblastiach pohybu a mobility. Prostredníctvom inovatívnych technológií, produktov a služieb pre pohony efektívne z hľadiska CO2, elektromobilitu, Priemysel 4.0, digitalizáciu a obnoviteľné energie je táto spoločnosť spoľahlivým partnerom pre efektívnejší, inteligentnejší a udržateľnejší pohyb a mobilitu. Technologická spoločnosť Schaeffler vyrába presné komponenty a systémy pre hnacie ústrojenstvo a podvozky, ako aj riešenia valivých a klzných ložísk pre množstvo priemyselných použití. V roku 2020 dosiahla skupina Schaeffler obrat vo výške cca 12,6 miliárd eur a so svojimi takmer 83 900 zamestnancami je jedným z najväčších rodinných podnikov na svete.

Schaeffler Slovensko

Schaeffler pôsobí so svojimi dvoma výrobnými závodmi na Slovensku už takmer 30 rokov. Patrí medzi desať najväčších zamestnávateľov a dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku. Rozvoj spoločnosti v krajine je dynamický, v súčasnosti zamestnáva takmer 9 000 ľudí. Závod v Skalici vyrába komponenty pre automobilový priemysel ako sú klietky, krúžky, valčekové ložiská a synchrónne krúžky. Portfólio spoločnosti na Kysuciach pozostáva z presných komponentov a systémov pre motory, prevodovky a podvozky, ako aj riešení valivých a klzných ložísk pre veľké množstvo priemyselných použití.

281
študentov
61
Odborných garantov
98 %
Uplatnenie

Kontakt


  Schaeffler Skalica

  Telefónny kontakt

  • Telefón: 034/6964768
  • Mobil: +421910867321

  Adresa

  • Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  • Dr. G. Schaefflera 1
  • 909 01 Skalica

  Email

  • Info: zalubmro@schaeffler.com

  SOŠS Skalica

  Telefónny kontakt

  • Sekretariát: 034/664 52 74
  • Školské dielne: 034/6644979

  Adresa

  • Stredná odborná škola strojnícka
  • Pplk. Pľjušťa 237/29
  • 909 01 Skalica

  Email

  • Email školy: riaditel@zss.skalica.sk

   súhlasím so spracovaním osobných údajov
   info tu

   Podávanie prihlášok do 29.2.2024 Viac info tu