V školiacom centre v Schaeffler Skalica sa konal v apríli 2023 už 6. ročník súťaže Mladý technik, ktorú sme organizovali opäť spolu so Strednou odbornou školou strojníckou.

Podujatie má už svoju tradíciu a stále sa teší veľkej obľube medzi žiakmi základných škôl. 

Svoje znalosti z oblasti techniky si tento rok v súťaži zmeralo jedenásť súťažných dvojíc, ktoré vytvorili žiaci 8. ročníka základných škôl. Na úvod ich čakala teoretická časť vedomostný test z matematiky, fyziky aj základov techniky. Po nej vzali do rúk nástroje, aby v praktickom kole zostrojili drevený lampáš. Jeho súčasťou bolo aj správne zapojenie elektrického obvodu so žiarovkou. Súťažiaci si okrem svojej zručnosti a vedomostí vyskúšali aj tlač štítkov na 3D tlačiarni. 

Súčet výsledkov z oboch častí súťaže určil výsledné poradie súťažných tímov. Súťaž je v regióne výnimočná tým, že preverí žiakov nielen z teoretických, ale aj z praktických a technických zručností. A výhercovia sa môžu tešiť okrem hodnotných vecných cien aj na extra body, ktoré sa im započítajú do prijímacích pohovorov na Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici. 

Tento rok najlepšie obstáli a na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci zo ZŠ Strážnickej v Skalici, ZŠ v Radošovciach a ZŠ v Kopčanoch. Špeciálne uznanie si zaslúžila súťažná dvojica žiačok zo ZŠ Vajanského v Skalici. Víťazov milo prekvapili ceny – tablety, bluetooth reproduktory, slúchadlá či powerbanky. 

Tie im spolu s diplomami osobne odovzdal Miroslav Záluby, vedúci školiaceho strediska v Schaeffler Skalica: „Srdečne gratulujeme výhercom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Naša spoločnosť Schaeffler prináša na trh rôzne inovácie a kladie mimoriadny dôraz na kvalitné vzdelanie. Sme hrdí na to, že okrem dlhoročných skúseností so systémom duálneho vzdelávania stredoškolákov môžeme vášeň pre techniku zdieľať aj so žiakmi základných škôl v našom regióne. Radi ich spolu so školami budeme pripravovať na povolania budúcnosti podľa najmodernejších štandardov.“ 

Aj vďaka takýmto súťažiam môžu žiaci prehĺbiť svoju záľubu v technológiách a neskôr sa vybrať na štúdium perspektívnych technických odborov. V budúcnosti sa tak môžu v práci venovať mechanike, mechatronike, digitalizácii alebo najnovším trendom v priemysle.