• Moderné vzdelávanie pre e-mobilitu – nový odbor na Kysuciach sa venuje automatizačnej technike riadenia výrobných procesov.
  • V rámci prezentácie odborov je osobný kontakt so žiakmi nahrádzaný alternatívami.
  • Zvyšujúca sa digitalizácia je viditeľná aj v rôznych oblastiach praktického vyučovania.

Do polovice marca prijíma Schaeffler v Skalici a Kysuckom Novom Meste prihlášky do stredoškolského duálneho systému vzdelávania pre školský rok 2021/2022. Popri tradičných odboroch mechanik mechatronik a mechanik nastavovač je v rámci kysuckého závodu atraktívnou novinkou odbor špecialista na automatizáciu a e-mobilitu, ktorý bol vytvorený špeciálne pre potreby nových projektov elektromobility.

„V aktuálnej situácii súvisiacej s pandémiou zažívame veľa vecí inak ako obvykle. Štandardne oslovujeme žiakov základných škôl pestrou paletou exkurzií a rôznych druhov prezentácií. Keďže rozvoj mládeže v technických disciplínach je jednou z našich priorít, vynašli sme sa i v tejto komplikovanej dobe  a zrealizovali sme online Deň otvorených dverí pre odbory nášho duálneho systému,” povedala Elena Kolínková, vedúca personálneho oddelenia Schaeffler Slovensko. Zo strany Schaeffleru platí stále rovnaká ponuka ako v uplynulých rokoch. Slovenské závody môžu prijať dokopy 84 úspešných uchádzačov.

Garancia kvality vzdelania z Nemecka

Vyučovanie prebieha podľa najmodernejších konceptov na báze nemeckého technického vzdelávania, ktoré patrí k najvyspelejším na svete. Ako silná stránka Schaeffler duálneho systému je vnímané najmä efektívne spojenie medzi teóriou a praxou. „Kontinuálne je každý rok vylepšovaný podľa najnovšieho technologického vývoja a aj na základe spätnej väzby podnikových oddelení, aby absolventi mali naozaj praktické znalosti“, hovorí Andrea Tuchyňová, vedúca školiaceho centra Schaeffler Kysuce. Spoločnosť strategicky myslí na výchovu svojich budúcich odborníkov, čím v dlhodobom horizonte minimalizuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

 

Moderné technológie a veľa benefitov

Spoločnosť má v rámci duálneho systému pripravený balík benefitov, žiaci dostávajú štipendium, pracovné pomôcky, firma im organizuje rôzne vzdelávacie, ale aj voľnočasové aktivity. Každý, kto sa osvedčí, automaticky dostane pracovnú ponuku. Žiaci získavajú počas praxe skúsenosti na rôznych podnikových oddeleniach, stretávajú sa s rôznymi druhmi moderných prístrojov. „U nás v školiacom centre máme tie najnovšie technológie a zariadenia digitálneho podniku, vďaka ktorým som sa naučil veľa užitočných vecí, napríklad o robotike,“ vyjadril sa Tomáš Urbaník, dualista  Schaeffler Kysuce.  Zvyšujúca sa digitalizácia je zrejmá, implementované sú rôzne digitálne formy (e-learningy, live online tréningy, virtuálna a rozšírená realita), používajú sa tablety a ďalšie interaktívne pomôcky. „Keď sa naši dualisti zapoja do pracovného života, majú už všetky potrebné profesionálne zručnosti,“ hodnotí Miroslav Záluby, vedúci školiaceho centra Schaeffler Skalica. Od uchádzačov sa očakáva záujem o techniku, inovatívnosť,  tímovosť a chuť učiť sa. Dôležitá je tiež kultúrna otvorenosť, pretože sa stanú súčasťou celosvetového technologického koncernu.

 

E-mobilita už aj v duále

Závod v Kysuckom Novom Meste dostal od nemeckej centrály dôveru v rámci projektov elektromobility, v roku 2020 začal vyrábať elektrické osi pre vozidlo s elektrickým pohonom a aktuálne sa finalizuje nábeh výroby ďalšieho produktu. Produkcia v rámci elektromobility je špecifická a pracovníci musia získavať nové zručnosti. Z toho dôvodu bol v rámci duálneho systému vytvorený nový odbor. Študenti budú získavať poznatky z moderných informačných a komunikačných technológií a budú riešiť praktické úlohy v rôznych oblastiach spoločnosti.

Duálne vzdelávanie začalo fungovať v slovenských závodoch Schaeffler v roku 2015, aktuálne ho navštevuje takmer 300 študentov.  Doteraz duálny systém Schaeffleru vyprodukoval 120 absolventov. V prípade ďalšieho záujmu prihlášku nájdete na stránke www.dualskalica.sk  a www.dualkysuce.sk.

Leave a Comment