Prihláška do duálneho vzdelávania


Vyznačte školu a odbor, o ktorý máte záujem


KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIAKAODPORÚČANIE OD


KONTAKTNÉ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU


POVINNÉ PRÍLOHY

Prilož prosím obe strany vysvedčenia (prednú aj zadnú stranu)
Presuňte váš súbor alebo kliknutím ho najhrajte Môžete nahrať zadnú aj prednú stranu
Presuňte váš súbor alebo kliknutím ho najhrajte Môžete nahrať zadnú aj prednú stranu
Presuňte váš súbor alebo kliknutím ho najhrajte Môžete nahrať zadnú aj prednú stranu

„Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu (ďalej len „osobné údaje dotknutých osôb”) a fotokópie vysvedčení budú spracované spoločnosťou Schaeffler Skalica, spol. s r.o. v rozsahu, v akom sú poskytnuté, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b / zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ZOOÚ) za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na duálne vzdelávanie. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb budú spoločnosťou Schaeffler Skalica, spol. s r.o., po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu spracovania bezodkladne zlikvidované v zmysle §10 17 ZOOÚ.“