Duálne vzdelávanie Schaeffler

Odborné vzdelávanie ponúka žiakom široké spektrum technických, netechnických, moderných aj tradičných, rozšírených či netypických odborov. Systém duálneho vzdelávania (SDV) spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť.