Frederik Hrubša

Systém duálneho vzdelávania som si vybral z viacerých dôvodov. Najviac sa mi páči na tomto systém, že oproti školskému máme oveľa viac praxe – už od prvého ročníka sa strieda týždeň školy a týždeň praxe. Ďalšou výhodou je získanie odborných vedomostí už počas štúdia na strednej školy, ktoré využijem v ďalšom rozvoji vo firme.